Понеділок, 09 вересня 2013 16:56

Центр академічного ісламознавства

У вересні 2009 року у складі Молодіжної громадської організації «Молодіжна асоціація релігієзнавців» розпочав свою діяльність Центр академічного ісламознавства (директор – доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат філософських наук Денис Брильов). Необхідність виокремлення ісламознавчого компоненту в окрему структуру у складі МАР виникла як наслідок активної дослідницької та організаційної діяльності членів асоціації на ісламознавчому ґрунті. Так, у жовтні-грудні 2005 року МГО МАР спільно з ВГО «Український центр ісламознавства» та ВАГО «Альраїд» проводила соціологічне дослідження «Релігійна та національна толерантність студентів вищих навчальних закладів м. Києва»:

Кисельов О.С., Кисла Г.О., Середа Г.В. та ін. Національна та релігійна толерантність київських студентів. Матеріали соціологічного дослідження. – К.: Ансар Фундейшн, 2006. – 36 с.

У 2008 МГО МАР провів VII Міжнародну молодіжну релігієзнавчу літню школу: «Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції», що зібрала молодих вчених – дослідників ісламу з Росії, Білорусі, Польщі та України

Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції. Матеріали VII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л.Д. Владиченко, Т.В. Хазир-Огли. – К.: МГО "Молодіжна асоціація релігієзнавців", 2008. – 292 с.

Головною метою центру є сприяння розвитку вітчизняного академічного ісламознавства. Серед основних цілей, поставлених перед Центром, можливо виокремити:

  • проведення дослідницької діяльності у галузі ісламознавства;
  • сприяння підвищенню рівня релігієзнавчої та філософської освіти у вищих навчальних закладах шляхом розповсюдження якісної інформації про іслам та мусульман,
  • проведення наукових заходів у галузі проблем ісламознавства;
  • видання інформаційних та аналітичних матеріалів, що присвячені ісламознавчим дослідженням.

Серед дослідницьких проектів Центру доречно виділити «Українське академічне ісламознавство: бібліографічна і повнотекстова база даних», що був виконаний за підтримки програми «Соціальний капітал і академічні публікації» Фонду «Відродження». У рамках цього проекту були вивчені і переведені у цифровий формат матеріали з історії українського ісламознавства (наприклад, перші випуски журналу «Східний світ», що виходив у 1928-30 рр., роботи Агатангела Кримського, які не перевидавалися та ін.).

Важливе місце у роботі Центру відводиться освітнім проектам, серед яких, у першу чергу, необхідно назвати реалізовану на даний час програму Регіональних семінарів з удосконалення викладання у вищій школі (ReSET) «Іслам: релігійні та соціальні практики. Універсальне та локальне», яка виконується за фінансової підтримки Програми підтримки вищої освіти (HESP) Інституту відкритого суспільства (OSI, Будапешт).

Семінар об'єднав учасників з 10 країн світу, є міждисциплінарним за своєю суттю та призначений для підвищення педагогічної майстерності під час викладання ісламознавства та ісламознавчих дисциплін на основі отриманого учасниками проекту актуальних знань та викладацьких методик. Між іншим, від передбачає комплексне вивчення ісламу та вияву його впливу на соціальну, політичну та культурну сфери (див. тут, тут, тут та тут).

Окрім того, з січня 2010 року на базі Інституту філософської освіти та науки Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова Центром реалізується сертифікатна програма «Ісламознавство» (керівник проекту – Денис Брильов), який є частиною проекту «Сертифікатні програми» як складова частина у системі підготовки науково-педагогічних кадрів (керівник проекту – завідувач кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор Віктор Бондаренко), що направлений на посилення варіативної частини навчального процесу за рахунок поглибленого вивчення ісламознавчих дисциплін.


Центр організовує ісламознавчі заходи, серед яких окремо слід виділити Міжнародний науково-практичний семінар з суфізму, що був проведений спільно з сектором історії східної філософії відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди у квітні 2012 р., котрий зібрав дослідників з США та багатьох країн пострадянського простору.

Серед публікацій Центру можна назвати підручник «Іслам: історія, віровчення і культова практика»

Брильов Д.В. Іслам: історія, віровчення та культова практика. Підручник. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 141 с.

Крім того, в 2015 р. планується випуск тематичного номера журналу «Релігієзнавчі нариси», що випускається МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців», присвяченого проблемам ісламознавства.