Субота, 29 вересня 2012 20:39

Муха Ольга Ярославівна

Науковий статус / академічний статус: Кандидат філософських наук
Основне місце роботи і посада: НПУ імені М.П. Драгоманова.

КОНТАКТИ:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

Участь у проектах МАР:
а) керівник проектів:

"Довідник релігієзнавця" (2009-2010)
Круглий стіл МАР "Підручник з релігієзнавства: від теорії до практики", Львів (15.05.2010)
Круглі столи "Релігія сьогодні" (проект МАР-Львів у 2010-2011 рр.)
Участь МАР-Львів у Екуменічному тижні (9-10.10.2010)

б) учасник оргкомітетів проектів: 

ММЛШ "Католицизм: історія і сучасність" (7-16.07.2009)
збірник "Космологія в країнах світу"
член редколегії видання "Релігієзнавчих нарисів" (відповідальний редактор числа 4)

в) був волонтером або слухачем:

ММЛШ "Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції", Київ-Сімферополь (7-16.-07.2008)

Наукові інтереси: соціологія релігії, культурологічні аспекти релігій, психологія релігійного переживання, релігійна антропологія, релігійна естетика, методологія релігієзнавчих досліджень.

Основні публікації:

1. Муха О.Я. Критерии истинности и научности постмодернистского знания // Вестник ПСТГУ І: Богословие. Философия. 2012. – Вып. 1 (39). – С. 58-66. 
2. Муха О. Я. Значение ритуала в современном христианстве // Nomos/ Kwartalnik religoiznawczy.Sakralne fenomeny: wczoraj i dzis. – 71/72. – 2010. – С. 171-183. 
3. Муха Ольга. Тіло людини в сучасній польській теології, філософії та культурології // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 342 с. – С. 273-283.
4. Муха О.Я. Основные тенденции развития религиоведения в Западной Украине // Религиоведение на постсоветском пространстве/ Под общ. Ред. Н.П.Костылева,ред.. и сотав. К.А. Колкуновой и Т.А. Фолиевой. Материалы конференции «Религиоведение на постсоветском пространстве» (21-22.02.2009, Минск, Ин-т теологи Белорусского государственного университета) испр. и доп. – М.: Алькор Паблишерс, 2011. – (186 с.) – с. 126-131.
5. Соціологія релігії в світових іменах, європейських трендах та методологічних проблемах. Інтерв’ю з професором І. Боровік // Релігія в Україні. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/interview/5716-sociologiya-religiyi-u-svitovix-imenax-yevropejskix-trendax-ta-metodologichnix-problemax.html (8.09.2010); передрук: http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/religious_digest/37821
6. Співвідношення віри та розуму: дискусія триває (За результатами круглого столу «Наука і віра в католицизмі») // Католицизм: традиція і сучасність. Матеріали VIII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець. – К., 2010. – с. 219-230.
7. Значение ритуала в современном христианстве // Релігія в Україні. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/3963-xristianskie-ritualy-vytesnenie-telesnosti.html (18.03.2010)
8. Муха О.Я. Постмодернистская методология и религиоведение // Современное социально-экономическое развитие: проблемы и перспективы: материалы международной научно-практической конференции, Волгоград, 7-8 мая 2010 года / Редкол. Р.В. Шкода и др.; Акад. труда и соц. отношений, Волг. фил. – Волгоград: Принт, 2010. – 112 с. – С. 61-65.
9. К вопросу о семантике понятия толерантности: несколько «упущенных» аспектов // Современное социально-экономическое развитие: проблемы и перспективы Текст : материалы междунар. Науч.-практ. Конф., Волгоград, 7-8 мая 2010 г. / Академия труда и социальных отношений, Волгогр. Фил. – Волгоград: ООО «Принт», 2010. – С. 206-212. – (444 с.)
10. Муха Ольга. „Занепад Європи” та Вогонь ісламу: причини соціальної успішності // Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції. Матеріали VII Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л.Д. Владиченко, Т.В. Хазир-Огли. – К., 2008. – С. 239-245.
11. Муха Ольга. Співвідношення сакрального і профанного в контексті людської тілесності // Релігієзнавчі студії. Випуск 2. Львів, 2008. – С. 83-87.
12. Муха Ольга. Філософсько-богословське трактування тіла в чернечо-аскетичній традиції Західної Церкви IV-VIII сторіччя // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2008. Книга ІІ. – Львів, «Логос», 2008. – С. 251-259.
13. Муха Ольга. Дві головні причини успіху католицьких університетів //Релігійна і світська освіта в Україні: проблема співіснування. Матеріали Міжнародної молодіжної літньої школи. – К., 2006. – С. 65-68.
14. Муха Ольга Екуменізм: філософське і суспільне бачення. // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. /За загальною редакцією А. Колодного, П. Яроцького, О. Сагана/. – К.: Гнозис, 2001. – С. 94-99.

Прочитано 1335 разів