Понеділок, 11 січня 2016 21:13

Волковський Володимир Павлович

Wołodymyr WołkowśkyjЧленство в МАР: з 2008 р..
Нинішній статус в МАР: член Правління
Науковий статус: кандидат філософських наук
Основне місце роботи і посада: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, молодий науковий співробітник

 

КОНТАКТИ:

телефон:+38-093-455-38-03
Facebook: www.facebook.com/maravelim
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Попередні заслуги в організації:

Член контрольно-ревізійної комісії у 2014 – 2015 р.
Адміністратор груп МАР в соцмережах

Наукові інтереси: історія філософії України, політична філософія, теологія, філософія релігії, інтелектуальна історія, історія християнства, державно-церковні відносини, історія (політична та інтелектуальна) Центральної та Східної Європи, постколоніалізм та посттоталітаризм.

Основні публікації:

1. Спроба філософського осмислення стереотипів ісламу / Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції. Матеріали VII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л.Д. Владиченко, Т.В. Хазир-Огли. – К. : 292 с. (у співавторстві із А.Дробовичем)
2.Исследование концепции стереотипов в рамках философского дискурса / Проблемы этики: Философско-этический альманах / Редсовет: Гусейнов А.А. и др. – Вып. ІІ. – М.: Макс Пресс, 2009. – 160 с. (у співавторстві із А.Дробовичем)
2. Волковський В. Этика versus/cum метафизика: путь философии в ХХІ веке // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] (Москва, 14-17 квітня 2009 р.) — М.: МАКС Пресс, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
3. Волковський В. Этика как онтология или Онтология как этика: М. Бубер и М.Хайдеггер // Материалы докладов XVІI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] (Москва, 11-16 квітня 2010 р.) — М.: МАКС Пресс, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
4. Волковський В. Синтез духовної та світської філософської освіти у Києві першої половини ХІХ століття // Дні науки філософського факультету – 2010. Міжнародна наукова конференція (21 – 22 квітня 2010 року). Матеріали доповідей та виступів. Ч. ІІ.С. 7 – 10. ( 131 с.)
5. Волковський В. Київська духовно-академічна філософія як предмет історико-філософського дослідження [Текст] / В. Волковський // Гуманітарні студії: збірник наукових праць. – Випуск 12. – 2012. – С. 45 – 53;
6. Волковський В. Становлення модерної політичної філософії в Україні на прикладі Кирило-Мефодіївського товариства [Текст] / В. Волковський // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол.ред. Лях В.В. – Вип. 9 (117). – К., 2012. – С. 110 – 125.,
7. Волковський В. Цивілізація або цивілізації: цивілізація як зростання у людськості та свободі за творчістю М. Драгоманова [Текст] / В. Волковський // Гуманітарні студії: збірник наукових праць. – Випуск 14. – 2012. – С. 104 – 110;
8. Волковський В. Артикуляція модерної ідеї суспільності людини у творчості М. Драгоманова [Текст] / В. Волковський // Практична філософія. – 2013. – № 1 (№ 47). – С. 194 – 201.
9. Волковский В. Философия свободы Николая Бердяева и либеральная традиция украинской политико-философской мысли [Текст] / В. Волковский // Соловьевские исследования. – Выпуск № 2 (42)/2014. – С. 138 – 154.
10. Волковський В.П. Становлення ідеї суспільності як фундаментальний процес інтелектуальної модернізації України (на матеріалі політико-філософської думки України ХІХ ст.) // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол.ред. В.В.Лях. – Випуск 2 (130). – К., 2014. – С. 109 – 122.
11. Волковський В. Проблема суспільності людини у творчості М.П.Драгоманова [Текст] / В. Волковський // «Дні науки філософського факультету-2012», Міжн. наук. конф. (2012; Київ). Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки філософського факультету-2012», 18 – 19 квітня 2012 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч.2. – С. 18 – 20.
12. Волковський В. До проблеми історичної лексики історико-філософського дослідження: на прикладі поняття «суспільність» [Текст] / В. Волковський // «Дні науки філософського факультету-2013», Міжн. наук. конф. (2013 ; Київ). Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки філософського факультету-2013», 16 – 17 квітня 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч.2. – С. 17 – 19
13. Волковський В. До проблем історії модерного націєбудівництва: філософський аспект [Текст] / В. Волковський // Шевченківська весна. Матеріали міжнародної міжлисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Логос, 2013. – Вип. ХІ, ч.2. – С. 461 - 466
14. Волковский В. М. Драгоманов в отечественном философском контексте [Текст] / В. Волковский // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
15. Волковський В. Проблеми ідентичності українського суспільства через історико-філософську перспективу: популярні стереотипи та дискурсивні пастки ідентичності від ХІХ до ХХІ століття [Текст] / В. Волковський // Наукова конференція «Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеи гуманітарного розвитку сучасного суспільства», 2 липня 2015 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К., 2013. – С. 7 – 10.
16. Волковський В. Генеза української ідеї або звідки родом українство? [Текст] / В. Волковський // Наука і суспільство. – К., 2015. – № ¾ (березень – квітень). – С. 2 – 15.
(а також багато публікацій в Інтернеті)

Прочитано 638 разів