Субота, 29 вересня 2012 20:15

Хромець Віталій Леонідович

Членство в МАР:  2004 (Один із засновників МАР)
Нинішній статус в МАР: член організації.
Науковий статус / академічний статус: кандидат філософських наук
Основне місце роботи і посада: Національний педагогічний університет імені М.П. Драноманова

КОНТАКТИ:
телефон: +380506176139
e-mail: v.l.khromets (at) gmail.com
web-site: khromets.in.ua

Попередні заслуги в організації:

член Правління у 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 рр.
член контрольно-ревізійної комісії у 2011, 2012 рр.

Участь у проектах МАР:
а) керівник проектів:
 2007 - був на чолі центрального організаційного комітету V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Шевченківська весна». Дана конференція об'єднала роботу тринадцяти секцій, які охопили більшість провідних галузей наукового знання. Брали участь понад 650 учасників, більше 250 іноземних і іногородніх
2008.02. - куратор ІІІ Фестивалю релігійного мистецтва (захід проходив на базі НПУ ім..М.П.Драгоманова);
2008.07. - голова оргкомітету VIІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Іслам: сутність, історія, сучасні тенденції” (захід проходив на базі НПУ ім..М.П.Драгоманова);
2008.10. - координатор Міжнародної науково-практичної конференції «Простір гуманітарної комунікації» (захід проходив на базі НПУ ім..М.П.Драгоманова); 
2009.02. - координатор IV Фестивалю релігійного мистецтва (захід проходив на базі НПУ ім. М.П.Драгоманова з 16 по 20 лютого);
2009.03. - голова організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія сучасності: Віра баґаї» (захід проходив на базі НПУ ім..М.П.Драгоманова 2-3 безезня 2009 р.);
2010.04. – заступник голови оргкомітету V Фестивалю релігійного містецтва (захід проходив на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова з 16-20 квітня 2010 р.).
2010.08. – голова оргкомітету IX Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Віра багаї: історія, віровчення і практика» (Київ, Стамбул, Хайфа).
2011.10 – перший заступник голови організаційного комітету IV Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації» (Київ)
2012.10 – перший заступник голови організаційного комітету V Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації» (Київ)
2012.10 – член організаційного комітету Всеукраїнського конгресу учителів предметів духовно-морального спрямування (Київ)


б) учасник оргкомітетів проектів:
2006 - організація і проведення секції «Релігієзнавство» в рамках IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми і перспективи розвитку”;
2007 - співорганізатор рівня асоційованої конференції у рамках Міжнародної конференції "Шевченківська весна"; один з керівників майстер-класу з організації і проведення конференцій та круглих столів;
2007 - співорганізатор VIІ Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи “Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри”;
2008.09. - спів організатор Міжнародної наукової конференції «Феноменологія і релігія»;
2009.07. - учасник оргкомітету Міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи «Католицизм: традиція і сучасність»;
2009.09. - учасник оргкомітету Міжнародної наукової конференції «Українська та польська релігієзнавча думка: історія та сучасність»;
2009.11. - учасник оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції «Майбутнє богослов'я України»;
2010.09. співорганізатор міжнародної наукової практичної конференції «Інституалізація академічної спільноти: форма та зміст сучасного наукового середовища».
2011.09 – член оргкомітету Х Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Православ’я: єдність у багатоманітні» (Київ, Чернівці)
2011.10 – член організаційного комітету Міжнародної наукової конференції «Феномен ісихазму: богословський, філософський та історичний аспекти» (Київ)
2011.10 – член оргкомітету Всеукраїнської науково-методичної конференції «Оптимізація навчально-методичного забезпечення та викладання курсу “Основи християнської етики” в закладах освіти України» (Київ)
2012.03 – член організаційного комітету Міжнародної релігієзнавчої школи «Географія релігії: релігійна карта світу і простір сакрального» (Львів)
2012.04 – член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід” (Острог)

Наукові інтереси: Філософія релігії, феноменологія релігії, теоретичні питання релігієзнавства, зокрема: теорія та методологія релігієзнавчого дослідження езотерики, теорія та методологія релігієзнавства, релігійна освіта.

Основні публікації:

1. Хромець В.Л. Сфери колективного та індивідуального і їх місце у формуванні життєвих установок людини: релігія і її роль у цьому процесі / Вісник. Філософія. Політологія. Випуск 45. –К., 2002. – С. 314-315.
2. Хромець В.Л. Проблема людини у православній містиці. Огляд у контексті сьогодення / Вісник. Філософія. Політологія. Випуск 54. –К., 2003.– С. 71-72.
3. Хромець В.Л. Три аспекти аналізу містики: феноменологічний, філософський, психологічний / Матеріали міжнародної наукової конференції [«Людина – Світ – Культура. Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень»] (Київ, 20-22 квітня 2004 р.) /Київский національний университет ім. Т. Шевченко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 369-370.
4. Хромець В.Л. Трансформації містики / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги [«Шевченківська весна»] (Київ, 10-11 березня 2005 р.)/Київский національний университет ім. Т. Шевченко. - За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – Вип. ПІ: У 2-х част. – Ч. І. Гуманітарні науки. – К.: Логос, 2005. – 402с.
5. Хромець В.Л. Головні риси післяпаламітської православної містики / Матеріали міжнародної наукової конференції [«Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві»] (м. Чернівці, 18-19 квітня 2005 р.) /Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 91-94.
6. Хромець В.Л. Понятійне розрізнення термінів священне і святе у світлі досліджень містичних вчень/ Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції [«II Харківські студентські філософські читання»] (Харків, 26-27 квітня 2005 р.) /Харківский національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків: Екограф, 2005. – С. 184-185.
7. Хромець В.Л. До феноменології езотерики / Матеріали виступів та доповідей міжнародної наукової конференції [«Дні науки філософского факультету – 2005»] (Київ, 26-27 квітня 2005 р.) /Київский національний университет ім. Т. Шевченко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – Ч. V. – С. 78-79. 
8. Хромець В.Л. Структурно-феноменологічний аналіз містики в контексті релігійної антропології / Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: ІПШІ МОНУ «Наука і освіта», 2005. – № 1. – С. 22-27. (ВАК)
9. Конотоп Л.Г., Хромець В.Л. Головні характеристики містики: структура і зміст (в контексті релігійної антропології) / Конотоп Л.Г., Хромець В.Л. – Антропологічні виміри езотеричної філософії (компаративістський аналіз).–Слов'янськ: Печатный двор, 2005.–C.67-100.
10. Титомір Є.Г., Хромець В.Л. Деякі зауваження щодо можливості використання термінів «містика» та «езотерика» в сучасних релігієзнавчих дослідженнях / Титомір Є.Г., Хромець В.Л. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України [«Шевченківська весна»], (Київ, 3 березня 2006 р.) /Київский національний университет ім. Т. Шевченко. — Вип. IV: У 3-х част. – Ч.1. – К.: Логос, 2006. – 508 с. 
11. Хромець В.Л. До психології езотерики / Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конфере¬нції [«Дні науки філософського факультету-2006»] (Київ, 12-13 квітня 2006 р.) /Київский національний университет ім. Т. Шевченко. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – Ч. III. – С. 67.
12. Титомір Є.Г., Хромець В.Л. Езотерика крізь призму релігієзнавчих досліджень / Тітомир Є.Г., Хромець В.Л. – Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [«Дні науки філософського факультету-2006»] (Київ, 12-13 квітня 2006 р.)/Київский національний университет ім. Т. Шевченко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – Ч.VI. – С.142-145.
13. Хромець В.Л. Принципи, підходи, поняття у дослідженні езотерики / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 309-310. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.187-192. (ВАК)
14. Хромець В.Л. Функциональный анализ религиозных текстов / Материалы научной конференции [«Проблема текста в гуманитарных исследованиях»] (Москва, 16-17 июня 2006 г.). /Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва: Издатель Савин С.А., 2006. – С. 115.
15. Конотоп Л.Г., Хромец В.Л. Психология и каббала / Конотоп Л.Г., Хромец В.Л. – Глобальные проблемы человечества. / Междисциплинарный научно-практический сборник. – Москва: Изд-во МГУ, 2006. – 264 с. – Сс.71-82.
16. Хромець В.Л. Теорія та методологія релігієзнавчого дослідження езотерики / Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Збірник наукових статей / Наук. ред. Л. Филипович, В.Хромець. – Київ: вид. ПАРАПАН, 2007. – С. 130-142.
17. Филипович Л.О., Хромець В.Л. Передмова / Филипович Л.О., Хромець В.Л. – Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Збірник наукових статей / Наук. ред. Л. Филипович, В.Хромець. – Київ: вид. ПАРАПАН, 2007. – С. 5-7.
18. Хромець В.Л. Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства (огляд київської конференції) / «Практична філософія», №4 (26). К., 2007. С. 225-228. (ВАК)
19. Дзюба А.В., Хромець В.Л. Теоретико-методологические проблемы религиоведения: структура и функции религии / Дзюба А.В., Хромец В.Л. —Материалы научной конференции [«Четвертые Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока»], (С.-Петербург, 7-10 февраля 2007 г.) / Санкт-Петербургский государственный университет. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2007. — С. 738-745.
20. Титомир Е.Г., Хромец В.Л. Систематизация эзотерики: к постановке проблемы / Титомир Е.Г., В.Л. Хромец – Материалы научной конференции [«Четвёртые Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока»], (С.-Петербург, 7-10 февраля 2007г.)/ Санкт-Петербургский государственный университет.– Санкт-Петербург, Изд-во СПбГУ, 2007. С.792-798. 
21. Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук: спец. 09.00.11./ В.Л. Хромець. – К., 2006. – 159с.
22. Хромець В.Л. «Сакральне» як базове поняття феноменології релігії / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [«Шевченківська весна-2008»] (Київ, 20-23 березня 2008 р.) /Київский національний университет ім. Т. Шевченко. – Вип. VI: У 3-х част. – 4.1. – Київ, 2008. – С. 234-235.
23. Хромець В.Л. Главные условия возникновения религиоведения / Матеріали наукової конференції [«Вторые Российско-украинские философские чтения молодых учёных»] (Москва, 16 травня 2008 р.) /Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Гуманiтарні студiї. Збiрник наукових праць. –Вип.4. – Київ: Видавничо-полiграфiчний центр «Київский унiверситет», 2008. – Сс. 280-282.
24. Дзюба А.В., Хромец В.Л. Теоретико-методологические проблемы религиоведения: к вопросу о внутреннем и внешнем аспектах религиозной системы / Дзюба А.В., Хромец В.Л. – Материалы международного теоретического семинара [«Современные проблемы религиоведения»] (Волгоград, 6-8 ноября 2008 г.) / Волгоградский государственный университет. – Волгоград, 2008. – С. 45-53.
25. Хромец В.Л. Типология религии в структуре общего религиоведения. Размышляя вместе с Генрихом Фриком / Вторая международная интернет-конференция по религиоведения «Сравнительное религиоведение: от предмета к проблеме» [электронный ресурс]: http://www.e-religions.net/page.php?id=32&comments=1 
26. Хромец В.Л. Система подготовки специалиста-религиоведа в Институте философского образования и науки Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова в контексте Болонского процесса / Материалы Международной научно-практической конференции [«Религиоведение на постсоветском пространстве»] (Минск, 21-22 февраля 2009 г.) /Институт теологии Белорусского государственного университета. – Волгоград, 2009. – С. 78-81.
27. Хромець В.Л. К вопросу о разграничении религиеведения на теоретическую и историческую часть / Программа и тезисы докладов теоретического семинара [«Структура и дисциплинарное деление религиоведения»] (Киев, 22 апреля 2009 г.) /Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 8.
28. Хромець В.Л. Структурна класифікація релігії / Матеріали XXVI Міжнародної наукової практичної конференції [«Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості». Тема «Релігія і сучасні їдеології: інтеграція або протистояння»] (Донецьк, 11 грудня 2009 р.) /Державний інститут інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк: ІІШІ, «Наука і освіта», 2009. – 460 с. – С.28-32.
29. Хромець В.Л. Релігієзнавство між традицією та сучасними викликами. / В.Л. Хромець // Роль науки релігії суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта». – 2010. - С. 39 – 42.
30. Дзюба О., Хромець В. Системній вимір релігії: теоретико-методологічни аспекти // Релігієзнавчі нариси – Донецьк: Норд-Пресс, 2010. – 188 с. – Сс. 38-48.
31. Хромець В.Л. Структурна класифікація релігії // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Випуск 512-513. Філософія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. С. 185-191.
32. Хромец В.Л. Функциональный анализ религиозных текстов // Сакральні тексти: коментарі, перекладі, інтерпретації: матеріали Першого всеукраїнського круглого столу. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2010. – 56 с. – Сс.29-30.
33. Хромець В.Л. Про стратегічність релігієзнавства у навчальних закладах України // http://www.religion.in.ua/main/daycomment/9617-pro-strategichnist-religiyeznavstva-u-navchalnix-zakladax-ukrayini.html - 26.04.2011. 
34. Хромець В.Л. Види та форми християнської богословської освіти: огляд світової практики // http://www.religion.in.ua/main/analitica/10621-vidi-ta-formi-xristiyanskoyi-bogoslovskoyi-osviti.html - 01.07.2011
35. Хромец В.Л. К проблеме феноменологического подхода в религиоведении // Феноменология религии: между сакральным и профанным. Материалы Международной зимней религиоведческой школы / Научн. ред. А.В. Белокобыльский, О.С. Киселёв. - Донецк: Донбасс, 2011. - С. 20-30.
36. Киселёв О., Хромец В. Философия религии: дисципліна, теорія или поход в религиоведении // // Філософська думка: Спецвипуск Sententiae II (2011). Теологія і філософія релігії. - Вінниця: ВНТУ, 2012. - С. 142-149.

Навчально-методичні праці:
1. Хромець В.Л, Християнство в історії та культурі України / Навчальна програма. Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» /За ред. В.Д. Бондаренка, І.І. Дробота. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 473 с.
2. Хромець В.Л. Релігієзнавча думка в Україні / Навчальна програма. Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» /За ред. В.Д. Бондаренка, І.І. Дробота. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 473 с. 
3. Хромець В.Л. Порівняльне релігієзнавство / Навчальна програма. Навчально – методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» /За ред. В.Д. Бондаренка, І.І. Дробота. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 473

Прочитано 2451 разів