Неділя, 10 травня 2015 00:50

Брильов Денис Валентинович

Брильов Денис ВалентиновичЧленство в МАР: з 2008 року
Нинішній статус в МАР: керівник центру академічного ісламознавства
Науковий статус / академічний статус: кандидат філософських наук
Основне місце роботи і посада: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

КОНТАКТИ:
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Попередні заслуги в організації:
член контрольно-ревізійної комісії — у 2010 рр.

Участь у проектах МАР:
а) керівник проектів:

Міжнародний науково-практичний семінар з суфізму (2012)

б) учасник оргкомітетів проектів:

1. Українське академічне ісламознавство: бібліографічна і повнотекстова база даних (2009)
2. Регіональні семінари з удосконалення викладання у вищій школі Програми підтримки вищої освіти (HESP ReSET) «Іслам: релігійні та соціальні практики. Універсальне та локальне» (2011-2014)

в) Була волонтером або слухачем:

 VII Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції»

Наукові інтереси: Ісламознавство, суфізм, мережеві суфійскі організації, політичний іслам, ісламізм, психологія релігії, теоретико-методологічні питання протидії релігійно-мотивованому екстремізму та тероризму, етноконфесійна конфліктологія.

Основні публікації:

Книги:
1. Брилев Д. В. Ислам. — М.: Мир книги (сер. Религии мира), 2006. – 192 с.
2. Брильов Д.В. Іслам: історія, віровчення та культова практика. Підручник. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 141 с.

Статті:
3. Brylov D. Ukrainian Modernist Groups in International Context // Anthropology and Archeology of Eurasia, Winter 2014-15, volume 53, issue number 3.
4. Брилев Д.В. Политизация суфизма в контексте Арабскои? весны // Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации / под ред. А.Д. Кныша, Д.В. Брилева и О.А. Яроша. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2015. – 322 с. – С. 276-293.
5. Брильов Д.В. Іслам // Релігієзнавство: навч. посіб. / [наук. ред. Д.В. Брильов; відп. за вип. О.В. Лісовий, С.О. Ліхота]. – К.: НЦ "Мала академія наук України", 2015. – 302 с. – С. 283-301
6. Брильов Д.В. Ісламістський вектор в українській уммі // Практична філософія, №4 (54), 2014. – С. 181-190.
7. Брилев Д.В. Модернистские группы Украины в международном контексте // Ислам в мультикультурном мире: Мусульманские движения и механизмы воспроизводства идеологии ислама в современном информационном пространстве: сб. ст. / отв. ред. Д.В. Брилев. – Казань: Казан. ун-т, 2014. – C. 55-66.
8. Брилев Д.В. Высшее исламское образование в независимой Украине: эволюция и современное положение // Релігієзнавчі нариси / Гол. ред. Кисельов О.С. – № 4 (2013). – С. 104-115.
9. Брилев Д.В. Исламские организации Украины в контексте внутри- и внешнеполитических аспектов функционирования украинской уммы // Роль религий в странах СНГ: сборник материалов международной конференции. – Астана: Агентство Республики Казахстан по делам религий, 2013. – С. 122-137.
10. Brylov D. (2013) "Islamic Education Between Tradition and Modernization: The Ukrainian Example", in E. Aslan & M. Rausch (Eds.) in cooperation with S. Sertkan and Z. Windisch, Islamic Education in Secular Societies, Peter Lang, Wien, pp. 205-221.
11. Брильов Д.В. Ісламський фактор в державно-конфесійній політиці України: внутрішньо- та зовнішньополітичний аспекти // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку [за ред. Бондаренко В.Д. та Мищака І.М.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – C. 22-39.
12. Брильов Д. Ісламістські організації та суфійські об'єднання: український вимір світового протистояння // Релігієзнавчі Студії. Випуск 3. Збірник наукових статей. – Львів, 2012. – 151 с. – С. 114-121.
13. Brylov D., Yarosh O. Muslim communities and Islamic network institutions in Ukraine: contesting authorities in shaping of Islamic localities // Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam / K. G?rak-Sosnowska (ed.). – Warsaw : University of Warsaw, 2011, pp. 343.
14. Особенности бытования суфизма в цыганских сообществах Юго-Восточной Европы: к постановке проблемы // Точки/Puncta, 1-2 (октябрь 2011). – М.: Институт Св. Фомы, 2011. – С. 284-290.
15. Brilow D. Sufizm na Ukrainie: historyczna retrospekcja a stan wsp??czesny // NOMOS Nr69/70 (2010), s. 31-38.
16. Брильов Д.В. Тарікати в Україні: історія та сучасний стан // Мультіверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В. В. ? Вип. 5(93). ? К., 2010. ? 248 с. ? С. 141-149.
17. Брильов Д.В. Активізація діяльності міжнародних суфійських організацій // Іслам в його проблемах і трансформаціях. Збірник наукових праць. За науковою редакцією докторів філософських наук А. Арістової та А. Колодного // Українське релігієзнавство. – К., 2010. – Спецвипуск 2010-1. – 179 с. – С. 18-27.
18. Брилев Д.В. Активизация деятельности международных суфийских организаций // Будущее религии в Европе: сборник статей / под ред. И.Х. Максутова, О.К. Горевой. – СПб.: Алетейя, 2010. – C. 122-136.
19. Брилев Д. В. Суфизм в Украине: история и современность // Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я. 2009. Вип. 3.
20. Брилев Д. В. Генезис и сущность радикального исламизма в контексте глобализационных процессов // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 9. Исследования молодых ученых. Вып.8., 2009. — С. 9-13.
21. Брилев Д. В. Суфизм в Центрально-азиатском регионе, Северном Кавказе и Крыму в советский период // Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції. Матеріали VII міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи. — К., 2008. — 292 с. [С. 104-112].

Прочитано 855 разів