Субота, 29 вересня 2012 20:04

Кисельов Олег Сергійович

kyselov-o-1024x1024Членство в МАР:з 2004 р. (один з засновників МАР).

Нинішній статус в МАР: член контрольно-ревізійної комісії

Науковий статус:кандидат філософських наук

Основне місце роботи і посада:Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, учений секретар

КОНТАКТИ:

телефон:+38-097-947-12-33

ICQ:323465612

SKYPE:kisselyov

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Попередні заслуги в організації:
Президентом МАР з 2013 до кінця 2015 р.
член Правління у 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 рр.
член контрольно-ревізійної комісії у 2004, 2005, 2006 рр.

Участь у проектах МАР:

а)керівник проектів:

 • Соціологічне дослідження «Релігійна та національна толерантність студентства київських ВНЗ» (листопад-грудень, 2005);

 • Соціологічне дослідження «Світоглядна і громадянська позиція з питань релігії студентів київських протестантських духовних навчальних закладів» (січень-лютий, 2006);

 • VI Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри» (липень-серпень, 2007);

 • Міжнародна наукова конференція «Українська і польська релігієзнавча думка: історія і сучасний стан» (вересень. 2009);

 • Зимова релігієзнавча школа «Феноменологія релігії: між сакральним і профанним». (січень-лютий 2011).

б)учасник оргкомітетів проектів:

 • ІІ Молодіжний фестиваль релігій: «Релігійне мистецтво» (березень, 2005);

 • Міжнародна конференція «Мірча Еліаде як класик світової релігієзнавчої думки» (березень, 2007);

 • Міжнародна конференція «Феноменологія і релігія» (жовтень, 2008);

 • Соціологічне дослідження «Громадська позиція українських мусульман» (жовтень-листопад. 2008);

 • Міжнародна конференція «Релігієзнавство на пострадянському просторі» (Мінськ, Білорусь, лютий, 2009);

 • Міжнародний теоретичний семінар з релігієзнавства (Москва, 2008; Київ, 2009; Мінськ, 2010);

 • Круглий стіл «Сходознавство і релігієзнавство в контексті дослідження міжнародних відносин» (Харків, 17 грудня, 2010 р.).

 • Міжнанародна конференція «Релігія та текст: від практики до теорії» (Мінськ, 17-18 березня, 2011);
 • Міжнародна конференція «Людина та релігія» (Мінськ, 14-16 березня, 2013);
 • Міжнародна конференція «Релігія та/або повсякденність» (Мінськ, 2015).
 • головний редактор журналу «Релігієзнавчі нариси».
 • член редколегії журналу «Релігієзнавчі нариси».

Наукові інтереси:теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства, міжконфесійні і міжрелігійні відносини, соціологія релігії, державно-церковні відносини, історія релігієзнавства.

 

Основні публікації:

1. Кисельов О., Кисла Г., Середа Г. та ін. Національна та релігійна толерантність київських студентів. Матеріали соціологічного дослідження. – К.: Ансар Фундейшн, 2006. – 36 с.

2. Кисельов О. Особливості православного екуменізму // Українське релігієзнавство. – 2006. – №38. – С. 38-46.

3. Кисельов О. Православні церкви в контексті становлення екуменічних відносин в Україні // Міжправославні відносини в Україні: характер, проблеми, тенденції розвитку. – К., 2006. – С. 91-95.

4. Кисельов О. Релігійність як переживання сакрального у феноменології релігії М. Еліаде // Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. – К., 2007. – С. 41-47.

5. Кисельов О. Законопроект «Про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації» і європейські стандарти у сфері науки, освіти та релігії // Релігійна свобода. Науковий щорічник. – № 11. – К., 2007. – С. 87-91.

6. Кисельов О. Релігійні організації та розвиток громадянського суспільства в Україні: до постановки проблеми // Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: інституційні та ціннісно-нормативне забезпечення. – К., 2007. – С. 189-199.

7. Кисельов О.Діяльність Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій після Помаранчової революції // Релігійна свобода. – 2008. – №12. – С. 184-187.

8. Кисельов О. Экуменические диалоги: цели, методология и результаты // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2008. – С.255-258.

9. Кисельов О. Украина в контексте экуменических отношений Центрально-Восточной Европы // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 9. Исследования молодых ученых. Вып. 6., 2007. – С. 54-60.

10. Кисельов О. Социология экуменизма: небогословские факторы христианского единства // Религиоведение. – 2008. – № 4. – С. 118-124.

11. Кисельов О. Екуменічні тенденції у відносинах християнських спільнот // Україна релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Пронози релігійних процесів України. – К., 2008. – С. 31-44.

12 Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 133 с. (9,97 д.а.).

13. Кисельов О. Рецепція Макса Мюллера в українській релігієзнавчій думці: Олександр Потебня і Микола Боголюбов // Історія релігії в Україні: науковий щорічник. – Львів: Логос, 2010. – Кн. ІІ. – С. 350-355.

14. Кисельов О. Мусульмано-християнські відносини України у світлі соціологічних досліджень // Іслам в його проблемах і трансформаціях. Збірник наукових праць. / Українське релігієзнавство. – Спецвипуск 2010-1. – С. 92-100.
15. Кисельов О. Экуменическая позиция католической церкви // Католицизм: традиція і сучасність. Матеріали VIII Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Ред. Владиченко Л., Хромець В. – К., 2010. – С. 87-102.
16. Кисельов О. Экуменические тенденции в межхристианских отношениях Украины: современное состояние и попытка прогноза // Будущее религии в Европе: сборник статей / под ред. И. Х. Максутова, О. К. Горевой, М.В. Бабковой и др. - СПб.: Алетейя, 2010. – С. 179-195.
17. Киселёв О.С., Хромец В.Л. Философия религии: дисциплина, теория или подход в религиоведении? // Філософська думка. SENTENTIAE. – Спецвипуск (2011) ІІ: Теологія і філософія релігії. – С. 142-149.
18. Киселев О.С. К вопросу о типологии и классификации веры бахаи // Релігієзнавчі нариси. – 2011. – № 2. – С. 31-40.
19. Кисельов О. Толерантність як основа і можливість екуменічного руху // Толерантність як соціально-культурний феномен: колективна монографія. / Ф.С. Бацевич, С.Л. Грабовська, О.В. Дарморіз та ін. За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 122-135.
20. Киселёв О. Теология религий веры бахаи // Віра багаї: історія, віровчення та практика / Наук. ред. О.В. Мартиненко, В.Г. Літвінчук. – К.: Дух і літера, 2012. – 166-179.
21. Кисельов О. Міжправославні відносини в контексті державної політики у сфері релігії // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / За ред. В.Д. Бондаренка та І.М. Мищака. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 391-400.
22. Кисельов О. Розвиток міжправославних відносин в Україні: проблема періодизації // Науковий часопис НПУ Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2013. – Вип. 29 (42). – 34-41.
23. Гаврилова Н., Киселёв О. Религиозность украинской молодежи: рациональный выбор или спонтанный шаг? // Человек и религия: материалы Международной научно-практической конференции, 14–16 марта 2013 г., Минск, Республика Беларусь / под ред. С.Г. Карасёвой, С.И. Шатравского. – Минск: Четыре четверти, 2013. – С. 102-108.
24. Кисельов О.С. Антиекуменізм у Руській православній церкві: витоки, ідеологія та практика // Практична філософія. – 2014. – № 1. – С. 163–171.
25. Кисельов О.С. Релігієзнавець як соціальний науковець, експерт та інтелектуал // Практична філософія. – 2014. – № 3. – С. 10–15.

Прочитано 2167 разів