Понеділок, 04 травня 2015 01:12

Владиченко Лариса Дмитрівна

Владиченко Лариса ДмитрівнаЧленство в МАР: з 2004 року (один із засновників МАР)
Нинішній статус в МАР: член організації
Науковий статус / академічний статус: кандидат філософських наук, доктор філософських наук, професор
Основне місце роботи і посада: заступник директора Депортамента з питань релігій та національностей Міністерства культури України

КОНТАКТИ:
Тел. моб.: +38 063-482-83-28
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Попередні заслуги в організації:
Президент МАР — у 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 рр.
член Правління — у 2012 р.
член контрольно-ревізійної комісії — у 2011, 2013, 2014, 2015 рр.

Участь у проектах МАР:
а) керівник проектів:

 • II Молодіжний фестиваль релігій: «Релігійне мистецтво» (Київ, березень 2005);
 • Міжнародна молодіжна релігієзнавча школа «Католицизм: традиція і сучасність» (Київ-Львів-Краків_Рим, липень 2009);
 • Х Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Вселенське православ'я: єдність у багатоманітті» (Київ-Чернівці-Почаїв, липень 2011).

б) учасник оргкомітетів проектів:

 • соціологічне дослідження «Релігійна та національна толерантність студентства київських ВНЗ» (Київ, листопад-грудень , 2005);
 • VIІ Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Іслам: сутність, історія, сучасні тенденції» (Київ-Симферополь, липень 2008);
 • круглий стіл «Соціальне вчення Української православної церкви» (Київ, квітень 2010);
 • IX Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Віра багаї: історія, віровчення і практика» (Київ, Стамбул, Хайфа, липень 2010);
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Релігія і/або повсякденність» (Мінськ, квітень 2015);
 • член редколегії журналу «Релігієзнавчі нариси».

в) Була волонтером або слухачем:

 • V Міжнародна Молодіжна Школа релігійної толерантності: «Конфесійне та світське вивчення релігії: проблема співіснування» (с. Літки, Київська обл., серпень 2006);
 • VI Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри» (м. Пуща-Водиця, липень-серпень 2007);
 • Міжнародна наукова конференція «Українська та польська релігієзнавча думка: історія та сучасний стан» (Київ, вересень 2009);
 • Міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з юдаїки (Київ-Умань, липень 2010);
 • перша сесія циклу регіональних семінарів «Проблеми історіографії, теорії і методології ісламознавства і їх значимість для викладнання» в рамках проекту «ReSET 2011/Іслам: релігійні і соціальні практики. Универсальне і локальне» (Туреччина, липень 2011).

Наукові інтереси: державно-конфесійні відносини; міжконфесійні відносини; соціологія релігії; історія релігії; сакральні тексти релігій світу.

Основні публікації:

 1. Владиченко Л. Україна та Польща: компаративний аналіз відносин між державними і релігійними інституціями : [монографія] / Лариса Владиченко. – Канів : Родень, 2014. – 368 с.
 2. Владиченко Л. Пріоритети сучасної державної політики в релігійній сфері / Л.Д. Владиченко // Схід / Гол. ред. Білецький В. – Д., 2012. – № 5 (119). – С. 119-122.
 3. Владиченко Л.Д. Процедура реєстрації релігійних організацій – актуальне питання державно-конфесійних відносин / Л.Д. Владиченко // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАНб, 2012. – Випуск 65 (№10). – С. 348-353.
 4. Владиченко Л.Д. Законодавчі ініціативи Верховної Ради України у контексті вирішення актуальних питань державно-конфесійної сфери / Л.Д. Владиченко // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред.. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАНб, 2012. – Випуск 65 (№11). – С. 525-530.
 5. Владиченко Л. Д. Досвід діяльності громадських об'єднань при центральних органах виконавчої влади в України, як суб'єктів державно-конфесійних відносин / Л.Д. Владиченко // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 7. – С. 69-77.
 6. Владиченко Л.Д. Практика статистичного обліку релігійних організацій в Україні / Л.Д. Владиченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : філософія, соціологія, політологія. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2012. – Випуск 22(2). – №9/2. – Т. 20. – С. 248-253.
 7. Владиченко Л.Д. Сучасний стан та динаміка розвитку релігійної мережі в Україні / Л.Д. Владиченко // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В.В. – К., 2012. – Вип. 8(116). – С. 214-225.
 8. Владиченко Л. Д. Діяльність вищих оранів виконавчої влади у сфері державно-конфесійних відносин Л.Д. Владиченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філософські науки. – 2012. – 15(240). – С. 191-196.
 9. Владиченко Л.Д. Релігійний компонент у світській освіті: польський досвід / Л.Д. Владиченко // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАНб, 2013. – Випуск 69 (№2). – С. 520-524.
 10. Владиченко Л.Д. Актуальні питання державно-конфесійної сфери в контексті іудейських організацій України / Л.Д.Владиченко // Українське релігієзнавство, 2013. – №67. – С. 189-197.
 11. Владиченко Л.Д. Проблемні питання діяльності релігійних меншин Польщі: шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення / Л.Д.Владиченко // Релігія та соціум : Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – №1(9). – С. 97-103.
 12. Владиченко Л.Д. Інституційні трансформації державного органу України у справах релігій в період незалежності України / Л.Д. Владиченко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство, Культурологія, Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В.П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 29 (42). – С. 41-49.
 13. Владиченко Л.Д. Регіональні підрозділи у справах релігій в структурі органів виконавчої влади України та Польщі: компаративний аналіз організаційної специфіки та функціонального призначення / Л.Д. Владиченко // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К. : ВІР УАНб, 2012. – Випуск 77. – С. 245-249.
 14. Владиченко Л. Реституція колишньої релігійної власності в Україні: актуальний стан, проблеми та перспективи вирішення / Л.Д.Владиченко // Українське релігієзнавство. – К., 2013. – №68. – С. 209-217.
 15. Владиченко Л.Д. Польське законодавство щодо сфери відносин між державою та релігійними організаціями: класифікаційні особливості та змістовна наповненість / Л.Д. Владиченко // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. Ред. Лях В.В., 2013. – Вип. 6(124). – С. 149-162.
 16. Владиченко Л.Д. Закон України «Про свободу совісті та діяльності релігійних організацій»: ухвалення та інноваційні принципи / Л.Д. Владиченко // Релігія та соціум : Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – № 1-2(13-14). – С. 19-25.
 17. Владиченко Л. Д. Класифікація відносин між державою та релігійними організаціями: теоретико-методологічний аспект / Л. Владиченко // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В.В. – 2014. – Вип. 4-5(132-133). – С. 188-198.
 18. Владиченко Л. Огляд відносин між державою і релігійними організаціями в Україні у 2012 р. / Л.Д. Владиченко // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В.В. – 2014. – Вип. 6-7(134-135). – С. 154-164.
 19. Владиченко Л.Д. Польський досвід повернення колишньої власності релігійним організаціям / Л.Д. Владиченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6(4). – С. 104-109.
 20. Владиченко Л.Д. Центральні органи виконавчої влади у справах релігій в Польщі / Л.Д.Владиченко // Релігія та соціум : Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – № 3-4(11-12). – С. 134-140.
 21. Владиченко Л. Характеристика консультативно-дорадчих органів при Президентові Україні та Кабінеті Міністрів України щодо здійснення державної політики у сфері державно-конфесійних відносин / Л.Д. Владиченко // Релігія та соціум : Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – №2 (8). – С. 98-103.
 22. Владиченко Л.Д. Інститут військового капеланства в Збройних Силах Польщі / Л.Д. Владиченко // Схід / Гол. ред. Білецький В., 2013. – № 5 (123). – С. 178-182.
 23. Владиченко Л.Д. Реформування Церковного фонду – актуальне питання державно-конфесійних відносин у Польщі / Л.Д.Владиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Серія філософія, політологія, 2013. – № 3(113). – С.41-45.
 24. Владиченко Л.Д. Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні / Л.Д. Владиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Серія філософія, політологія, 2013. – № 4(114). – С. 8-12.
 25. Владиченко Л.Д. Досвід впровадження військового священства (капеланства) у Збройні Сили України / Л.Д. Владиченко // Схід / Гол. ред. Білецький В. – 2014. – № 1(127). – С. 180-185.
 26. Владиченко Л.Д. Религиозная сеть Польши : проблемные моменты исследования / Л.Д. Владиченко // European Applied Sciences, January. – Stuttgard : ORT Publishing, 2013. – № 2. – Volume 1. – P. 172-175.
 27. Владиченко Л.Д. Характеристика деятельности институционных форм в отношениях между государством и религиозными организациями в Польше / Л.Д.Владиченко // Вестник Актюбинского государственного педагогического института, 2013. – №2. – С. 38-45.
 28. Vladychenko L. Wsp??czesna dzia?alno?? o?wiatowa Ko?cio?a Katolickiego na terytorium Ukrainy / L. Vladychenko // Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, 2013. – №79. – S. 164-174.
 29. Владиченко Л.Д. Ретроспектива викладання релігії у середніх школах в країнах Західної Європи / Л. Д. Владиченко // Релігійна і світська освіта в Україні: проблема співіснування. Матеріали Молодіжної літньої школи. – К., 2006. – С. 41-45.
 30. Владиченко Л. Державний орган у справах релігій за часів діяльності українських урядів 1917-1919 років / Л. Владиченко // Дні науки філософського факультету-2008: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2008 року): матеріали доповідей та виступів. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Ч. V. – С. 104-106.
 31. Владиченко Л.Д. Концептуальні засади державної політики України щодо релігійних організацій / Л.Д. Владиченко // Державно-конфесійні відносини в Україні: вітчизняний та європейський досвід. Збірник наукових матеріалів / Державний комітет України у справах національностей та релігій, Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова; Ред.-кол.: В.Андрущенка ін. – Київ, Видавництво «Світ знань», 2009. – С. 19-24.
 32. Религиоведение в Украине: образовательные, научные общественные институции / Л.Д. Владиченко // Религиоведение на постсоветском пространстве / [Под общ. Ред. П.Н Костылева, редакция и составление К.А. Колкуновой и Т.А. Фолиевой ; Материалы конференции «Религиоведение на постсоветском пространстве», 21-22.02.2009]. – М.: Алькор Паблишерс, 2011. – С. 36-46.
 33. Владиченко Л.Д. Сучасний стан іудейських релігійних організацій в Україні // Юдаїзм: дослідження історії та віровчення. Матеріали Міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з юдаїки / Л.Д. Владиченко / [Наук. ред. А.М. Басаурі Зюзіна, В.В, Черноіваненко]. – К., 2011. – С. 182-190.
 34. Владиченко Л. Державний орган у справах релігій в Україні періоду Радянського Союзу (1919-1991 рр.) / Л.Владиченко // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / [упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич]. – Л.: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2010. – С. 246-253.
 35. Владиченко Л. Статистичний облік динаміки розвитку релігійної мережі в Україні та Польщі / Л.Владиченко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18–19 квіт. 2012 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 4. – С. 42-44.
 36. Владиченко Л. Концепція державно-конфесійних відносин України / Л.Д. Владиченко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16–17 квіт. 2013 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 5. – С. 122-124.
 37. Владиченко Л. Громадські консультативно-дорадчі органи у справах державно-конфесійних відносин в Україні регіонального значення / Л.Д.Владиченко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15–16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч.7. – С. 52-54.
 38. Владиченко Л. Міжрелігійні та міжконфесійні об'єднання в Україні як суб'єкти відносин між державою та релігійними організаціями / Л.Владиченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри». До 55-річниці кафедри релігієзнавства. 22 вересня 2014 р. – К., 2014. – С. 35-39.
Прочитано 1476 разів