П'ятниця, 16 січня 2015 13:33

Халіков Руслан Халікович

khalikov-r-khalikovЧленство в МАР: з 2014 р
Поточний статус в МАР: Президент
Науковий статус / академічний статус: кандидат філософських наук

КОНТАКТИ:
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
facebook.com/RuslanKhalikov

Попередні заслуги в організації:

Член Правління у 2015 р., Президент МАР у 2016-17 рр.

Участь у проектах МАР:

Брав участь в роботі оргкомітету:

 1. Зимова релігієзнавча школа «Феноменологія релігії: між сакральним і профанним». (січень-лютий 2011).

Наукові інтереси: теорії секуляризації, феноменологія релігії, традиціоналізм, західний езотеризм і герметизм, карти таро, східна філософія, авраамічні релігії

Основні публікації:

 1. Халіков Р. Х. Міжконфесійний діалог в українському суспільстві в контексті лаїцизації соціальних аксіологій / Руслан Халіков // «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»: матеріали доповідей конференції, 13-14 травня 2010 року. – Донецьк, 2010. Т. 2. – С. 309-313.
 2. Халіков Р. Х. Розподіл галузей духовного впливу – можливість співпраці духовних і світських еліт / Руслан Халіков // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ІПШІ Наука і освіта, 2010. – С. 289-291.
 3. Халіков Р. Х. Чи є філософія релігії наслідком раціоналізації релігійного дискурсу? / Руслан Халіков // Світоглядно-ціннісні виміри гуманітарного знання та освіти : Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців 28-29 жовтня 2010 року. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – С. 299-302.
 4. Халіков Р. Х. Фіксація сакрального знання – відповідь на загрозу переривання традиції (на прикладі кодифікації Мішни) / Руслан Халіков // Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації : Матеріали Першого Всеукраїнського круглого столу. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – С. 51-52.
 5. Халіков Р. Х. Зміна статусу Гуру Грантх Сахіб при гуру Гобінді – відповідь на загрозу сикхській ідентичності // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2010. – С. 255-257.
 6. Халіков Р. Х. Рефлексія над таро – раціоналізація під гаслами містифікації / Руслан Халіков // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 30. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2010. – С. 282-289.
 7. Халіков Р. Х. Розмежування прихильників і противників раціональності в межах класичної ісламської релігійної філософії // Матеріали конференцій студентів-філософів – VI-XII наукових читань пам'яті Георгія Флоровського ; відп. ред. О. С. Петриківська. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 241-243.
 8. Халіков Р. Х. Раціональне в релігії як предмет релігієзнавства // Дні науки філософського факультету – 2011 : Матеріали міжнародної наукової конференції. – К. : Київський університет, 2011. – Ч. 6. – С. 64-66.
 9. Халіков Р. Х. Раціональний діалог – засіб успішного існування української умми // Іслам та ісламознавство в Україні : Матеріали І науково-практичної конференції. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2011. – С. 108-111.
 10. Халіков Р. Х. Диспут Моше бен Нахмана та Пабло Хрістіані як характерний приклад релігійної полеміки // Іудаїзм : Дослідження історії та віровчення : Матеріали Міжнародної молодіжної релігієзнавчої школи з юдаїки ; ред. А. М. Басаурі Зюзіна, В. В. Черноіваненко. – К. : МАР, 2011. – С. 213-220.
 11. Халіков Р. Х. Раціональне в релігії як предмет філософського релігієзнавства // Вісник факультету філософії і релігієзнавства : Збірка наукових праць. – Донецьк : Східний видавничій дім, 2011. – С. 59-63.
 12. Халіков Р. Х. Перспективи дослідження раціонального та ірраціонального в релігії // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці : Рута, 2011. – № 1(5). – С. 37-41. (ВАК)
 13. Халіков Р. Х. Раціональні засади міжконфесійних відносин в Україні // Україна і світ : Політичні, економічні та культурологічні питання. Збірник наукових праць. – Харків : ПВНЗ «Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»», 2011. – С. 238-242.
 14. Халиков Р. Х. Образ Жака Казотта как предтечи традиционализма // Традиція і традиціоналізм : Матеріали круглого столу (Донецьк, 11 листопада 2011 р.). – Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. – С. 75-77.
 15. Халиков Р. Х. Рефлексия над таро как продукт просветительского мировоззрения // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. «Тайное и явное»: многообразие репрезентаций эзотеризма и мистицизма. Сб. материалов Четвертой международной научной конференции (2–4 декабря 2010 г., Днепропетровск) / под ред. С. В. Пахомова. – СПб. : РХГА, 2011. – С. 158-166.
 16. Халіков Р. Х. Дискурс про секуляризацію в постсекулярному суспільстві // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХХ міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. – С. 92-95.
 17. Халіков Р. Х. Специфіка застосування феноменологічного підходу під час дослідження раціонального в релігії / Руслан Халіков // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – № 4. – С. 132-136. (ВАК)
 18. Халіков Р. Х. Термін «канон» та його релевантність щодо текстів поза авраамічного контексту: на прикладі Тіпітаки, Ганчжура і Данчжура / Руслан Халіков // Українське релігієзнавство. – 2011. - № 60. – С. 68-78. (ВАК)
 19. Халіков Р. Х. Процеси раціоналізації і секуляризації та їх відображення в релігієзнавчому дискурсі / Руслан Халіков // Практична філософія. – 2012. – № 1. – С. 113-118. (ВАК)
 20. Халіков Р. Х. Раціоналізація в релігії як предмет психології та культурної антропології / Руслан Халіков // Людина у філософському вимірі сьогодення / Матеріали міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (23 березня 2012 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2012. – С. 119-121.
 21. Халіков Р. Х. Релевантність терміну «канон» щодо текстів поза авраамічного контексту: на прикладі Тіпітаки // Дні науки філософського факультету – 2012 : Матеріали міжнародної наукової конференції. – К. : Київський університет, 2012. – Ч. 4. – С. 25-28.
 22. Халіков Р. Х. Канонізація Корану як приклад фіксації канонічного тексту протягом першого покоління існування релігійної традиції / Руслан Халіков // Іслам та ісламознавство в Україні : Матеріали ІІ науково-практичної конференції. – Донецьк : ЦРДМДС, 2012. – С. 104-111.
 23. Халиков Р. Х. Интерпретации таро во французском оккультизме XIX века: между Просвещением и Романтизмом / Руслан Халиков // Релігієзнавчі нариси. – 2012. – № 3. – С. 93-107.
 24. Халіков Р. Х. Соціально-організаційна форма раціоналізації релігійної традиції // Дні науки філософського факультету – 2013 : Матеріали міжнародної наукової конференції. – К. : Київський університет, 2012. – Ч. 5. – С. 99-101.
 25. Халіков Р. Х. Інтерес до сакрального простору – від наукової моди до модної науки // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХХІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк : Мидгарт, 2013. – С. 36-38.
 26. Каплан І. В. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії / Ірина Каплан, Руслан Халіков // Аль-Калям. Випуск № 1. Збірка наукових праць УЦІД. –Донецьк : Донбас, УЦІД, ЦРДМДС, 2013. – С. 26-36.
 27. Халіков Р. Х. Проблема розуміння символічної мови мусульманської алхімії / Руслан Халіков // Аль-Калям. Випуск № 1. Збірка наукових праць УЦІД. –Донецьк : Донбас, УЦІД, ЦРДМДС, 2013. – С. 433-437.
 28. Халіков Р. Х. Перехід від апостольства до єпископату як форма раціоналізації християнської традиції / Руслан Халіков // Схід. – 2013. – № 5. – С. 203-208. Міжнародний журнал
 29. Білокобильський О. В. Університет як симптом і передумова народження модерної свідомості / О. Білокобильський, Р. Халіков // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 38. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2013. – С. 5-19.
 30. Халіков Р. Х. Подолання сучасними теоріями секуляризації зосередженості на американській аномалії / Руслан Халіков // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХХІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2014. – С. 26-28.
Прочитано 932 разів