Четвер, 06 лютого 2014 17:53

Целковський Геннадій Анатолійович

Членство в МАР: з 2008 р.
Нинішній статус в МАР: член Правління
Основне місце роботи і посада: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Попередні заслуги в організації:

член Правління - у 2013, 2014, 2015 рр.
член контрольно-ревізійної комісії - у 2009 р.

Участь у проектах МАР:

а) керівник проектів:
Фестивалі релігійного мистецтва

б) учасник оргкомітетів проектів:
Міжнародних молодіжних релігієзнавчих літніх шкіл (ММРЛШ) з Католицизму, Ісламу, віри Бахаї, Їудаїки (2008-2012 рр.).
Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія сучасності: Віра баґаї» (захід проходив на базі НПУ ім. М.П.Драгоманова 2-3 березня 2009 р.)
Міжнародної наукової конференції «Українська та польська релігієзнавча думка: історія та сучасність» (вересень 2009 р., НПУ Драгоманова).
Міжнародної наукової конференції «Феноменологія і релігія» (вересень 2009 р., НПУ Драгоманова)
Міжнародної науково-практичної конференції «Релігієзнавство, філософія релігії і теологія: Від проблеми до поняття» (квітень 2009 р., НПУ Драгоманова, ІРН Фоми Аквінського).

в) був слухачем або волонтером:
Міжнародний семінар «Етнологія релігії: теоретичні та прикладні аспекти» (Чернівці, філософсько-теологічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 22-23 червня)
Міжнародна наукова конференція «Релігійна освіта та її альтернативи в середній школі: український та європейський досвід» (НПУ им М.П. Драгоманова, квітень 2013).
Всеукраїнська науково-практична конференція «Богослов'я в Україні: організаційний та освітньо-науковий контекст» (Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2-3 квітня).
В рамках VІ Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації» Міжнародний круглий стіл «Проблеми дослідження історії радянського релігієзнавства» (НПУ ім. М.П. Драгоманова, жовтень 2013 р.)

Наукові інтереси: Історія релігієзнавства, проблема мови релігії, антропологія релігії.

Основні публікації:

1. Целковський Г.А. Аналітична філософія релігії: від атеїзму до теїзму. / Целковський Г.А. // Часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, (Серія «Релігієзнавство. Культурологія. Філософія.»). – 2011.
2. Целковский Г.А. Религиозный язык в ритуале как в космогоническом акте. / Целковский Г.А. // Вісник ДНУ ім. О. Гончара. (Серія: ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ). – 2012 – Т. 20, № 9/2. – С. 322-330.
3. Целковський Г.А. Мова богослужіння Української Православної Церкви у контексті мовної ситуації України. / Целковський Г.А. // Державно-конфесійні відносини: Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 2012). / М-во культ., М-во осв.і мол., НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 244-252.
4. Целковский Геннадий. Ценностная роль языка в религии и нации. – Електроний ресурс – режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/15452-cennostnaya-rol-yazyka-v-religii-i-nacii.html
5. Целковський Геннадій. Караїми: взаємодія іудейського та тюркського начал. – Електроний ресурс – режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/history/2772-karayimi-ta-karayimizm.html
6. Целковский Геннадий. Социальная справедливость и национализм. – Електроний ресурс – режим доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2012/02/21/6959145/

Прочитано 1278 разів