Неділя, 02 лютого 2014 02:41

Горохолінська Ірина Володимирівна

ira-vengolskaЧленство в МАР: з 2008 р.
Нинішній статус в МАР: асоційований член організації
Науковий статус / академічний статус: Кандидат філософських наук
Основне місце роботи і посада: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, філософсько-теологічний факультет, кафедра релігієзнавства та теології

КОНТАКТИ:
Телефон мобільний: 095 886 5 064
Телефон робочий: (0372) 58 48 83
Skype: irynabrod
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Участь у проектах МАР:
а) учасник оргкомітетів проектів:
1) Науковий семінар: "Етнлогоія релігії: теоретичні і прикладні аспекти" (2013)

б) Була волонтером або слухачем:
1) VI Міжнародна молодіжна релігієзнавча літня школа «Іудаїзм: сутність, історія, сучасні виміри» (липень-серпень, 2007)
2) ІІ Міжнародна молодіжна релігієзнавча школа з юдаїки (2011)

Наукові інтереси: Філософія релігії, аксіологія, етика, трансформація цінносної сфери в добу глобалізації

Основні публікації:

Публікації у збірниках конференцій
1. Есхатологічна концепція Свідків Єгови та її смисложиттєвий потенціал // Матеріали студентської конференції ЧНУ. – Чернівці: Рута, 2005. – С.44-345.
2. Моральність особистості як вияв благоговіння перед життям (за А. Швейцером) // Матеріали Міжнародної студентської наукової конференції «Світоглядно-ціннісне самовизначення сучасної особи: альтернативи релігійної і безрелігійної духовності». – Чернівці: Рута, 2005. – С.66-69.
3. Проблема доказовості буття Бога // Матеріали студентської Міжнародної конференції «ІV Харківські філософські читання». – Харків, 2006. – С.74-75.
4. Обґрунтування буття Бога в межах етикотеології Канта // Матеріали студентської конференції ЧНУ. – Чернівці: Рута, 2006. – С.322-323.
5. Співвідношення логічного і смисложиттєво-ціннісного в межах доказовості буття Бога // Матеріали міжнародної наукової конференції «Релігія і суспільство: нові преференції». – Чернівці: Рута, 2006. – С.41-47 (у співавторстві з Гасяком О.С.).
6. Співвідношення американське/українське в межах свободи совісті //Матеріали студентської міжнародної конференції «Свобода совісті в контексті релігійно-політичної ситуації в Україні». – Донецьк, 2006. – С.34-37.
7. «Або наука, або релігія» чи «наука і релігія» // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку». – Чернівці, 2006. – С.143-146 (у співавторстві з Гасяком О.С.)
8. Антропомірність Кантівської етикотеології // Матеріали студентської конференції ЧНУ. – Чернівці: Рута, 2007. – С.19-21.
9. Раціональний аспект релігійності в межах етикотеології І.Канта // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри». – Чернівці: Рута, 2007. – С.259-261.
10. Морально-ціннісний та церковно-конфесійний виміри релігійної віри в тлумаченні Канта // Матеріали наукової конференції «Шевченківська весна» – К., 2008. – С.207-209.
11. Гуманістична інтерпретація релігійного світогляду у філософії релігії Бертрана Рассела // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні». – Чернівці: Рута, 2008. – С.195-196.
12. Рецепція релігійно-філософських ідей Канта в ліберальній теології Ф.Шлейєрмахера // Матеріали студентської конференції ЧНУ. – Чернівці: Рута, 2008. – С.33-35.
13. Етикотеологія Канта та атеїстичний нігілізм Ф.Ніцше: компаративний контекст // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність". – Чернівці: Рута, 2008. – С.291-294.
14. Людинотворчо-сотеріологічний смисл моральної філософії Канта у світлі гуманістичних запитів сьогодення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: науково-пізнавальні та життєво-практичні виміри». – Чернівці: Рута, 2008. – С.121-125.
15. Вплив філософсько-релігієзнавчої концепції Канта на формування ідейно-аксіологічних настанов сучасної філософії релігії // Колегія. Часопис релігійних наук св.Томи Аквінського у Києві. Матеріали Міжнародної наукової конференції „Простір гуманітарної комунікації". – №5-6 (18-19) – К., 2009. – С.181-188.
16. Аксіологічна доктрина Канта у світлі філософсько-релігієзнавчих пошуків О. І. Введенського // Світоглядно-ціннісні виміри гуманітарного знання та освіти. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини і професійні орієнтири гуманітарія». – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2010. – С.281-283.
17. Вплив аксіологічної доктрини Канта на формування методологічних засад і принципів сучасного релігієзнавства // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Гуманітрано-наукове знання: становлення парадигми». – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С.177-180.
18. Ідея «Всезагальної церкви» Канта як шлях до толерантизаціїрелігійних відносин // Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості. Перспективи вирішення біоетичних проблем та майбутнє цивілізації: наукові, філософські та релігійні візії». – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2012. – С.162-165.
19. Теоретико-методологічний потенціал філософії релігії Канта в сучасних дослідженнях феномена релігії (С. Палмквіст) // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16-17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та інші]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 5. – С. 29-31.
20. Післякантівські орбіти філософської інтерпретації змісту віри (С. К?єркегор та К. Ясперс) // Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні: матеріали Міжн. Наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 травня 2013 р. / за заг. ред. проф. Докаш В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.249-255.
21. Філософія релігії І.Канта як вияв методологічного синтезу релігієзнавства та загальнофілософської теорії // Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. Матеріали Міжнародної наукової конференції 14-15 жовтня 2013 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.336-338.
Публікації у виданнях внесених до переліку ВАК України
22. Наука та релігія: альтернатива чи компроміс // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 309-310. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.179-181 (у співавторстві з Гасяком О.С.).
23. Онтологічні витоки етикотеології Канта // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 346-347. Філософія. – Чернівці: Рута, 2007. – С.103-106 (у співавторстві з Гасяком О.С.).
24. Етикотеологія І.Канта та ліберальна теологія Ф.Шлейєрмахера: порівняльний контекст // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. Випуск 414-415. – Чернівці: Рута, 2008 – С.180-184.
25. Ідейно-методологічні особливості концепції релігії Імануїла Канта // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ. Філософія. Випуск 24. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – С.187-202.
Публікації у наукових журналах НАН України, внесених до переліку ВАК України
26. Філософсько-релігійні ідеї Д.Юма та їх вплив на формування ідейного поля філософії релігії І.Канта // Українське релігієзнавство. – №51. – К., 2009. – С.13-20.
27. Вплив аксіологічних ідей Канта на формування засад російської релігійної філософії // Релігія та Соціум. Часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2010. – №2(4). – С.167-172.
28. Передумови та ґенеза аксіологічної доктрини Канта // Практична філософія: Науковий журнал. Випуск 4/2011. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2011. – С. 171-181.
29. Рецепція ідей і принципів етикотеології І.Канта у післяпросвітницькій філософсько-релігійній думці // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2012. – №. 2 (8). – С.15-24.
30. Роль філософсько-релігійних ідей Канта у становленні аксіологічно-методологічного ресурсу філософії релігії // Практична філософія: Науковий журнал. Випуск 3/2013. – К.: Центр практичної філософії, ПАРАПАН, 2013. – С. 174-180.
31. Релігієзнавчі аспекти кантіанства: реалії та перспективи на пострадянських теренах // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2013. – №. 2(10) – С.32-40.
32. Концептуально-методологічний інструментарій дослідження феномена релігії на основі філософсько-релігієзнавчої спадщини Канта // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2013. – №. 3-4 (11-12) – С.78-84.
Публікації в монографіях
33. Філософія релігії кантіанства: методологічний і ціннісний потенціал // Актуальні питання релігієзнавчої та богословської думки: Колективна монографія / За ред. В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац.унт, 2010. – С.158-169.
34. Античні та Середньовічні моделі обґрунтування буття Бога та їх критика Кантом // Феномен релігії у творах Античних та Середньовічних мислителів: Колективна монографія / За ред. В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. унт, 2011. – С.205-223.
35. Феномен релігії у світлі модифікації типів віри І.Канта // Філософсько-богословська спадщина мислителів XVII-XX ст.: колект. монографія / за ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.49-61.
Публікації у інших журналах та вісниках
36. Місце феномена релігії в кантознавчому дискурсі // Богословський вісник. Науковий журнал. – №8. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.195-210.
Публікації в Матеріалах літньої релігієзнавчої школи
37. Іудаїзм у різномаїтті течій // Матеріали Міжнародної літньої релігієзнавчої школи «Іудаїзм: історія та сучасність». – К., 2007. – С.122-124.

Прочитано 841 разів