Партнери

- кафедра релігієзнавства Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
- кафедра культурології Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова
- Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди;
- Українська асоціація релігієзнавців
- Релігійно-інформаційна служба України (risu.org.ua)
- портал "Релігія в Україні" (religion.in.ua)
- Московське релігієзнавче товариство
- журнал "Религиоведческие исследования" (Москва, РФ)
- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ <<НЕЗАВИСИМЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР>> (Волгоград, РФ)
- Інститут релігієзнавства Ягеллонського університету (Краків, Польща)
- та ін.