Середа, 27 листопада 2013 21:05

Релігієзнавча школа «Конфесійне та світське вивчення релігії: проблема співіснування»

З 25 до 31 серпня 2006 р. у с. Літки Київської області проходила V Міжнародна молодіжна літня школа (ММЛШ — 2006). Цьогорічна тема школи «Конфесійне та світське вивчення релігії: проблема співіснування» була обрана з огляду на жваве обговорення українським суспільством питання введення предметів з релігійно-етичним компонентом у державні загальноосвітні заклади.

Традиційно учасниками школи були молоді науковці з різних міст України, а також Білорусі: релігієзнавці, філософи, теологи, політологи, котрі репрезентували різні конфесії та світогляди. Школа мала на меті підвищення загального культурного та інтелектуального рівня молоді, поглиблення знань із релігієзнавчої проблематики, зокрема державно-церковних відносин у сфері освіти.

Учасники школи мали змогу прослухати лекції відомих в Україні експертів: П. Ганулича, Г. Друзенка, Ю. Решетнікова та Л. Филипович, а також молодих науковців: О. Дзюби, О. Кисельова, В. Кришмарел, В. Хромця.

Окрім лекцій школа проходила у формі круглих столів, дискусій та неформального спілкування. Також важливе місце булу відведено перевірці та поглибленню знань через тематичні брейн-ринги та перегляд фільмів.

За результатами роботи школи було прийнято Резолюцію, в якій окреслено головні засади, за якими повинна формуватися система релігійної освіти. Це — рівноправність зі світською системою освіти, введення альтернативних курсів етики, що базуються на принципах плюралізму, толерантності та незаангажованості, викладання курсів етики у державних загальноосвітніх закладах не може перетворюватися на агітацію та пропаганду релігійного чи атеїстичного світогляду, а має нести лише інформативне навантаження щодо моральних настанов, воно має сприяти виробленню толерантного та гуманного ставлення до кожної людини, незалежно від її світогляду.

Організатором школи виступила Молодіжна асоціація релігієзнавців за підтримки Головного управління у справах сім'ї, дітей та молоді Київської міської державної адміністрації і Центру релігійної інформації та свободи Української асоціації релігієзнавців.

За результатами діяльності школи була видана збірка Релігійна та світська освіта в Україні: проблема співіснування. Матеріали молодіжної літньої школи / Редкол.: В.Ю. Кришмарел, О.В. Дзюба, В.Л. Хромець. – К., 2006. – 80 с.