Вівторок, 21 червня 2016 17:30

Про релігієзнавчу школу «Психологія релігії: теоретичні та прикладні аспекти»

Олександра Бібік розказує про школу з психології релігії

Релігієзнавча школа «Психологія релігії: теоретичні та прикладні аспекти» була проведена на початку червня на базі кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців». Учасниками школи стали студенти, аспіранти та молоді вчені з різних міст України та із Москви.

В музеї ХаненківОсобливістю школи стала різноманітність тематик і форматів роботи. Крім академічних лекцій від фахівців у сфері психології, психіатрії та релігієзнавства, семінарів-обговорень та перегляду тематичного фільму, в програму школи увійшло відвідування Національного музею мистецтв ім. Б. і В. Ханенків і релігійних організацій, які підтримали цей захід. Крім цього, в день відкриття школи було проведено низку презентацій книжкових новинок та проектів у галузі психології релігії.

Тематика прочитаних лекцій охопила широкий спектр проблем. Питання історії становлення даної релігієзнавчої дисципліни, її основні поняття та концепції були висвітлені О.І. Предко («Основні етапи становлення психології релігії як релігієзнавчої науки», «Ідеї психології релігії в Університеті ім. Св. Володимира»), О.В. Сарапіним («Релігійний досвід: сприйняття і особливості інтерпретації», «Страх Божий: пояснення в перспективі психології релігії») і Н.В. Бойчук («Введення в психоаналітичну концепцію З. Фройда»).

Обговоренню новітніх концепцій психології релігії було присвячено низку семінарів. Найбільш активна дискусія розгорнулася на семінарі за статтею Я. Сундера «Релігія і ролі. Психологічне дослідження релігійності», під час якого учасники обговорили недоліки даної теорії та питання її застосування до дослідження релігійних груп.

Проблеми когнітивного релігієзнавства в своїй лекції підняв Є.А. Пілецький («Психологія релігії і когнітивне релігієзнавство»). Поглибити свої знання в даній сфері учасники змогли під час семінарів-обговорень статей С. Атрана («Когнітивні та емоційні корені релігії») і С. Шахтера («Релігія і мозок: дослідження скроневої епілепсії»). Обговорювані на семінарах тексти входять в ще не видану хрестоматію «Сучасна західна психологія релігії», підготовлену в Православному Свято-Тихонівському гуманітарному університеті (Москва).

Елізабет РайчинецьПитання дослідження та типології змінених станів свідомості також увійшли до програми школи. Про застосування трансперсонального підходу до дослідження релігій розповів С.В. Капранов («Трансперсональний підхід в релігієзнавстві та його застосування в дослідженні японських релігій»). Практичною складовою вивчення цієї теми стало відвідування громади Київського буддійського центру Алмазного шляху лінії Карма Каг'ю, де учасники прослухали детальну лекцію про співвідношення буддійських практик з вченням про розум від О. Рибіна і познайомилися з особливостями медитації, що практикується представниками даної школи. По завершенню офіційної частини програми слухачі мали можливість ознайомитися з внутрішнім життям центру і поспілкуватися з представниками громади.

Окрему увагу було приділено можливості застосування методів психології релігії до вивчення сучасної релігійності. Лекції на цю теми були прочитали О.Г. Карагодіна («Психологічний вплив в нових релігійних рухах») та І.І. Ягіяєвим («Психологія секулярності і атеїзму»). У цьому контексті особливо цікавим став семінар-обговорення статті Н.Р. Ґолденберґа «Ґендерна теорія – ключова герменевтика в психоаналізі релігії», під час якого були підняті питання актуальності ґендерних проблем в модерному суспільстві та питання необхідності модернізації сучасного українського ставлення до ґендеру.

Досить цікавим став екскурс на тему можливості співпраці психіатра, психолога і священика при роботі з віруючими, проведений доктором психології Елізабет Несбіт-Сабанотто («Психологічне консультування: християнська перспектива») і кандидатом медичних наук А. В. Карачевським («Деякі розлади психіки та поведінки, які вимагають співпраці психіатра, психолога і священика»). Дискусія продовжилася в київській Церкви саєнтології, відвідування якої також увійшло в програму школи. Про ставлення саєнтологів до діяльності психотерапевтів і психологів розповіли А.П. Вілінська («Саєнтологія проти зловживань в психіатрії») і О.В. Михайлец («Саєнтологія і психологія»). Також учасники мали можливість поспілкуватися з представниками цієї релігії й ознайомитись з основними напрямками її діяльності.

Насичена програма школи дала можливість слухачам познайомитися з широким колом проблем і концепцій сучасної психології релігії. Школа показала ефективність проведення подібних заходів, коли учасники, в різній мірі цікавлячись спектром піднятих тем, мають можливість розширити свій науковий кругозір і обговорити останні напрацювання в даній галузі.

Олександра Бібік,
магістр релігієзнавства